Výrobná technológia

Hlavný predmet činnosti

 • Tvárnenie na výstredníkových lisoch od 10 do 250 t
 • Ohraňovanie
 • Delenie materiálu na pásovej píle do priemeru 160 mm
 • Delenie materiálu na tabuľových nožniciach do hrúbky 6 mm a dĺžky 2000 mm
 • Nitovanie
 • Rytecké práce na kopírovacej frézke
 • Zváranie v ochrannej atmosfére CO2
 • Omielanie (šajrovanie) kovových dielov
 • Kontrolné práce
 • Montážne práce

Dostupné povrchové úpravy

 • základný náter
 • práškové farby
 • zinkovanie galvanické alebo žiarové

Strojový park

 • Excentrický lis
 • Nitovací lis
 • Ohraňovací lis
 • Pásova píla Bomar
 • Tabuľové nožnice
 • Omielacie zariadenie  Rösler
 • Nástrojarská frézka NC JPNG 40