Kontakt

MIKOV Skalica spol. s r.o.

Dr. G. Schaefflera 12

909 01  Skalica

Slovenská republika

Konatelia:

Ing. Štefan Miša – smisa@mikovskalica.sk

Štefan Miša – stefanmisa@mikovskalica.sk

Peter Miša – petermisa@mikovskalica.sk

Telefón a FAX

Číslo telefónu: +421 34 664 8928

Číslo FAXu: +421 34 660 1114

Ďalšie informácie

IČO: 36267881

IČ DPH: SK2021934959

Číslo účtu: 4002014455/7500 (ČSOB)

Firma je zapísaná na Okresnom súde Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16563/T

Odkaz na obchodný register.